Oproep !

Beste Leden/ ouders/verzorgers van Leonidas-Dovido,

Dit is een oproep aan iedereen die het turnen in Vlaardingen een warm hart toedraagt. Het is een oproep om ervoor te zorgen dat turnen in Vlaardingen mogelijk blijft.

Het bestuur van Leonidas-Dovido is niet volwaardig bemand, dat is het al een paar jaar. Er worden nu prioriteiten gesteld waardoor sommige bestuurstaken blijven liggen. Dit is zonde, maar is niet anders. Uiteindelijk is dit niet goed voor een vereniging. We moeten dit ook niet langer zo willen! Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat er ook nog een nieuwe penningmeester moet worden gezocht. Onze huidige penningmeester Deniz Koc stopt per 1 december 2017. Dit doet zij vanwege haar persoonlijke omstandigheden. De functie van penningmeester is erg belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging! We zoeken iemand met een financiële achtergrond, met kennis van zaken, iemand die weet hoe je een jaarrekening op moet maken. Daarnaast zoeken we betrokken mensen die in het bestuur en/of een secretariaat/commissie willen plaatsnemen (wedstrijdsecretariaat, ledenadministratie, sponsorcommissie, schoonmaakcommissie). We zijn ook erg geholpen als de vacature van voorzitter wordt ingevuld. Enthousiasme en leidinggevende ervaring is hier gewenst.

Als de samenstelling van het bestuur niet verandert, dan gaan wij ons beraden op onze positie.

We willen u ook laten weten dat de Stichting Vlaardingen Turnt en Beweegt bij het Sportcentrum (de eigenaar van de turnhal) een huurachterstand heeft. De verenigingen, die gebruik maken van de turnhal, hebben geen huurachterstand naar de Stichting toe. Kortom Leonidas-Dovido komt haar betalingsplicht netjes na. Daar bij komt, dat de Stichting per 1 september 2017 geen bestuur meer heeft. Het Sportcentrum heeft de gebruikers van de turnhal laten weten dat dit niet langer zo kan blijven. Als er niets gebeurd gaat het licht uit en de deur op slot…

Gezien deze situatie en wij vinden, dat dit niet mag gebeuren, hebben wij als bestuur van Leonidas-Dovido het voortouw genomen en een probleemanalyse opgesteld. De probleemanalyse is voorgelegd aan betrokken partijen; het Sportcentrum, de Gemeente Vlaardingen en GV Triade. De eerste reacties lijken positief te zijn. Er is een groot gemeenschappelijk belang en dat is het behoud van het turnen in Vlaardingen.

Kortom hierbij de oproep om u te melden, het is echt vijf voor twaalf. Laten we ervoor zorgen dat Leonidas-Dovido kan blijven bestaan en dat we snel vooruit kunnen kijken. Het gaat allemaal echt niet vanzelf en zoals het nu is, kan het niet langer! Meldt u zo spoedig mogelijk aan via bestuur@leonidas-dovido.nl. Doe dit in ieder geval voor 20 november.

 

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van Leonidas-Dovido

 

Download hier de originele brief leden

Onze sponsors
Onze partners
Onze "dikke" vrienden