Aanpassing contributie:

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is besloten om dit seizoen geen noemenswaardige contributieverhoging door te voeren. Wel hebben wij onze hele contributie structuur opnieuw bekeken en hier een logische opbouw ingemaakt. Soms zal dit voor een individu positief uitpakken soms negatief, maar op deze manier is de contributie verdeling wel eerlijker.

De contributie wordt geïnd van sept tot en met juni (10 x per jaar).

 

Contributie 2018/2019:

De contributie is exclusief wedstrijdkosten en bijdrage voor incidentele activiteiten zoals sinterklaas, kamp, springdagen. Hierover wordt u indien van toepassing apart geïnformeerd.

 

Sportieve groet,

Bestuur Leonidas-Dovido

Onze sponsors
Onze partners
Onze "dikke" vrienden