Nieuwsbrief Fusievoortgang,

Beste lid/ouder/verzorger,

Vorig jaar is door de Algemene Ledenvergadering van zowel Triade als Leonidas-Dovido toestemming gegeven om een fusietraject te starten. Dit was nodig om de levensvatbaarheid van de gymsport in Vlaardingen zeker te stellen. Na de zomervakantie zijn meerdere (bestuurs)leden van de beide turnverenigingen hard aan het werk gegaan om het fusieproces voor te bereiden. Via deze weg informeren wij u over hoe het staat met de fusie en vragen wij uw hulp. Over de voortgang zullen we u op de hoogte houden via de nieuwsbrief, de website en social media van beide verenigingen.

Waar staan we nu?

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het fusieproces voor te bereiden. Zo is een projectplan en een (concept)beleidsplan opgesteld. In het projectplan staat wat er allemaal gedaan moet worden om tot een fusie te kunnen komen en wanneer dit allemaal gedaan moet zijn. Daarnaast vertelt het projectplan wat voor soort mensen er nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. Het beleidsplan beschrijft waar de nieuwe vereniging voor staat en hoe de vereniging op hoofdlijnen ingericht moet worden. Het streven is om op 1 september 2019 met een nieuwe vereniging te starten!

Vele handen maken licht werk

Voor het verder inrichten van de nieuwe vereniging zijn verschillende werkgroepen gestart met ieder hun eigen aandachtsgebied. Alle vrijwilligers die meewerken hoeven zo maar een klein deel van de voorbereidingen te doen. Bovendien kan iedereen bijdragen op het onderwerp waar hij of zij verstand van heeft. Dit houdt het leuk en vergroot de kans dat de fusie een succes wordt. Ook na de fusie hopen we uiteraard dat vele vrijwilligers zich willen (blijven) inzetten.

Alleen met ook uw hulp wordt de nieuwe vereniging een succes!

Iedereen die in het fusieproces meewerkt, doet dit uiteraard vrijwillig. Hoe meer mensen meewerken, hoe minder tijd iedereen individueel hoeft te besteden. Wij vragen daarom of ook u mee wilt doen in één van de werkgroepen:

• Werkgroep beleid: nieuwe bestuurstaken, werven bestuursleden, juridische kennis

• Werkgroep Technisch Kader: trainingsschema’s, organisatie wedstrijden, beloningssysteem

• Werkgroep Vrijwilligers: werving en beloning vrijwilligers

• Werkgroep Financiën: inrichten boekhoudsysteem en nieuwe beloningsstructuur

• Werkgroep Leden: inrichten ledenadministratie

• Werkgroep Vertrouwenspersoon: opstellen protocol

• Werkgroep Facilitair: onderhoud turnhal, onderhoud toestellen

• Werkgroep Communicatie: PR/Sponsoring, Activiteitencommissie, website, social media

Deelname aan een werkgroep betekent niet per se dat u in de nieuwe vereniging verplicht bent om werkzaamheden uit te voeren. De huidige werkgroepen beschrijven delen van de nieuwe vereniging. Dit betekent nadenken over en beschrijven van taken en verantwoordelijkheden van commissies en randvoorwaarden die nodig zijn om de nieuwe vereniging succesvol te maken. Door mee te doen, kunt u uw inbreng in de nieuwe vereniging hebben. De nieuwe vereniging wordt zo van ons allemaal!

Opgeven of meer informatie?

Als u wilt deelnemen in een werkgroep kunt u zich aanmelden via turnfusie@gmail.com. Wilt u meer informatie over het project- of beleidsplan of nog meer informatie om over deelname te kunnen besluiten dan kunt u contact opnemen met Bianca Mulder, bianca.mulder@upcmail.nl. We horen graag van u!

GV Leonidas-Dovido en GV Triade

Klik hier voor deze brief in pdf.

Onze sponsors
Onze partners
Onze "dikke" vrienden