Nieuwsbrief April 2019 Turnfusie G.V. Triade en Leonidas-Dovido

Een nieuwe naam… hoe kom je daaraan??

De leden van de werkgroep Communicatie hebben allemaal hard nagedacht over een leuke potentiële nieuwe naam . We hebben nu een lijstje met 3 namen samengesteld. De verenigingsbesturen zijn akkoord en nu is het aan jullie om te gaan stemmen!
Het stemmen zal via een digitaal formulier gaan. Dit heeft een aantal voordelen voor jullie en voor ons… De belangrijkste voordelen zijn het gemak en de snelheid van het stemmen, er gaan geen stemmen verloren, er raken geen briefjes kwijt en de computer maakt meteen een excel-document voor het verwerken van de gegevens.
Er is ook een nadeel… Het digitale stemformulier komt alleen op de website van Leonidas-Dovido. Dit heeft vooral met de technische mogelijkheden van de website van Leonidas-Dovido te maken. Op de website van Triade zal er een link komen te staan, die er voor zorgt dat iedereen meteen op de juiste site komt om te stemmen. De link om meteen op het stemformulier te komen is: https://www.leonidas-dovido.nl/stemformulier-nieuwe-verenigingsnaam/ Het stemmen kan vanaf nu en zal tot 31 mei 2019 mogelijk zijn.
Hoe gaat het verder… Stemmen kan maar één keer… en alleen door leden van Triade en Leonidas-Dovido (hier horen ook de ouders/ verzorgers bij en leden van de verschillende werkgroepen). Geef de naam die jij het best of leukst vindt de meeste punten en de naam die je echt niet aanspreekt, de minste punten. We hebben verplichte velden aangemaakt die je moet invullen om het formulier te kunnen verzenden. Zo zorgen we er ook voor dat eventuele ongeldige stemmen er makkelijk uit worden gehaald. We gaan alle punten optellen en de naam met de meeste punten wordt hoogstwaarschijnlijk onze nieuwe naam!! Hoogstwaarschijnlijk omdat er mogelijk nog één keer moet worden gestemd in een Algemene Ledenvergadering.


De namen die wij geselecteerd hebben staan hieronder in willekeurige volgorde:

– V.G. Gymnovum (Vlaardingse Gymsport)

– V.G. Omnia (Vlaardingse Gymsport)

– V.G. Dynamiek (Vlaardingse Gymsport)


Nieuws vanuit de werkgroepen Veel werkgroepen zijn al één of meerdere keren bij elkaar gekomen om te vergaderen en/of te schrijven van tekst voor de nieuwe vereniging. De samenwerking vanuit de verenigingen verloopt open en transparant. Er is veel vertrouwen en dat voelt goed.
In de werkgroep Beleid worden alle scenario’s besproken voor het samen verder gaan als één vereniging. Statuten, huishoudelijk regelement en het nieuwe beleidsplan zijn in de maak maar nog niet af. Het beleidsplan kan alleen geschreven worden door de input van andere werkgroepen. De ene werkgroep is hier verder mee dan de andere.
De werkgroep Financiën heeft een eerste opzet gemaakt voor een contributiestructuur en beloningsstructuur.

De werkgroep Vrijwilligers is een keer bij elkaar geweest en stelt een plan op hoe we aan vrijwilligers komen. Dit gaat aan de hand van de 5 B’s; vrijwilligers binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en bedanken.
De werkgroep Communicatie is druk geweest met het maken van een procedure voor een nieuwe naam en het schrijven van de nieuwsbrieven. Tevens heeft deze werkgroep ook de opdracht om voor de nieuwe vereniging een aantal taken te beschrijven die de toekomstige commissie PR en sponsoring moet gaan uitvoeren.
De werkgroep Technisch Kader is druk bezig met het maken van een indeling en een rooster.
De werkgroep Leden heeft een planning gemaakt voor het overzetten van de leden naar de nieuwe vereniging. Er wordt nog bekeken of een nieuw pakket voor de ledenadministratie moet worden gekozen of dat het huidige pakket voldoet. Daarnaast is een voorstel gedaan voor de taken en verantwoordelijkheden van de Commissie Leden in de nieuwe vereniging.
De werkgroep Vertrouwenspersoon is al ver. Zij hebben stukken geschreven en informatie opgehaald bij de KNGU.
De subwerkgroep Activiteiten heeft input geleverd voor de taken en verantwoordelijkheden van de Activiteitencommissie.

Aanmeldingen na eerste nieuwsbrief. We zijn blij dat na de eerste nieuwsbrief 3 mensen zich hebben aangemeld voor de verschillende werkgroepen. Vele handen maken licht werk… U kunt zich nog steeds aanmelden om de verenigingen te helpen met het fusieproces. Stuur een mail naar: turnfusie@gmail.com. Wilt u meer informatie over het project- of beleidsplan of nog meer informatie om over deelname te kunnen besluiten dan kunt u contact opnemen met Bianca Mulder, bianca.mulder@upcmail.nl.
Aandacht vanuit de pers voor de fusie We merken dat er lokaal best veel aandacht is voor het samengaan van de turnverenigingen. De nieuwsbrief wordt gelezen en we krijgen vragen vanuit de pers onder andere over de naam van de nieuwe vereniging. In Groot Vlaardingen zal er hoogstwaarschijnlijk komende woensdag een stukje te lezen zijn over de fusie en de naam. Kortom, voor ons een extra impuls om met zijn allen onder het fusieproces de schouders te zetten. Er moet nog veel gedaan worden!

Onze sponsors
Onze partners
Onze "dikke" vrienden