Nieuwsbrief mei 2019

G.V. Triade en Leonidas-Dovido

Nog maar heel even…

In de vorige nieuwsbrief hebben we u allen uitgenodigd om op de nieuwe verenigingsnaam te stemmen. Veel mensen hebben hier gehoor aangegeven. Als u nog niet gestemd heeft, kan dat nog maar heel even… Tot en met 30 mei kunt u stemmen!

Via onderstaande link kunt u uw stem uitbrengen: https://www.leonidas-dovido.nl/stemformulier-nieuwe-verenigingsnaam/

Het concept beleidsplan is zo goed als af…
We zijn blij dat het concept beleidsplan af is. We denken met dit beleidsplan een goede basis te hebben om een gezonde en vitale vereniging te worden. Hieronder kunt u lezen wat onze visie, missie en strategie is. In het beleidsplan is nog meer te lezen, zoals bijvoorbeeld hoe de vereniging is opgebouwd en welke verschillende ‘organen’ er nodig zijn voor een vitale vereniging.

Visie

Gymsport is de sport bij uitstek, waarbij de motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd. Het is de basis sport waarbij alle grondvormen van bewegen (coördinatie, snelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen) aan bod komen en enorm worden uitgedaagd. Gymsport zorgt voor een sterk en soepel lichaam dat perfect in balans is. Kinderen zullen motorisch (zeer) vaardig worden, ouderen zullen dit langer blijven!
Dit heeft een maatschappelijk belang.

Iedereen binnen de regio Vlaardingen die op zoek is naar deze uitdaging, ieder op zijn of haar niveau, kan bij de gymsportvereniging terecht. De vereniging wil gymsport mogelijk maken voor iedereen binnen de regio Vlaardingen, jong en oud, en daarom zijn wij een vereniging die zich richt op de breedtesport. Dit wordt gedaan op recreatief niveau en op wedstrijd niveau.

Indien er jongens of meisjes zijn die zich echter dusdanig ontwikkelen dat zij wellicht in de gymsport ook het ‘topsport’ niveau aan zouden kunnen, beschikt de vereniging over de nodige contacten om deze jongens en meisjes door te verwijzen naar een geschikte vereniging. Dit is in het verleden ook al diverse malen is gebeurd.

Missie

De Fusievereniging wil een gezonde en vitale gymsportvereniging zijn waarbij eenieder zich prettig en veilig voelt. Met gezond en vitaal denken we aan de volgende aspecten:
– Stabiel, maar liefst een groeiend ledenbestand,
– Vertegenwoordigd in de verschillende wijken van Vlaardingen,
– De KNGU ondersteunt onze belangen en biedt diverse diensten aan,
– Financieel gezond,
– Schone, hygiënische accommodaties met goedgekeurd gymmateriaal.
– Gekwalificeerde Trainsters met de benodigde licenties bij de KNGU.

In Vlaardingen moet de gymsport beoefend kunnen worden in een veilige en verantwoorde omgeving waarbij het plezier hebben in lichaamsbeweging en lichaamsbeheersing voorop staat.

De vereniging zal een vereniging zijn van, voor en door haar leden (daarbij behoren ook de ouders/ verzorgers). Naast de contributie, zal er daarom een actieve bijdrage gevraagd worden ten bate van de vereniging. De vrijwilligers vormen een belangrijke steunpilaar van de vereniging. Alleen op deze manier worden en blijven we een gezonde en vitale vereniging.

“Vele handen maken licht werk”.

We willen een vereniging zijn die verenigt! Hiervoor is een gezond vrijwilligers bestand noodzakelijk. Als iedereen helpt gaat het bekende gezegde op: “vele handen maken licht werk”. Met plezier de gymsport beoefenen in een veilige en verantwoorde omgeving gaat namelijk niet vanzelf……..

Dit moeten we met zijn allen mogelijk maken.
Hier zijn we ook met zijn allen verantwoordelijk voor!

Vrijwilligerswerk binnen een vereniging is leuk werk en versterkt de saamhorigheid binnen de vereniging. Daarom is het wenselijk dat de vereniging een vrijwilligers commissie heeft die zich met alle zaken rondom het vrijwilligerswerk bezighoudt.

Strategie

In onze ogen dient een gezonde en vitale vereniging een transparante organisatie te zijn waarbij iedereen op niveau kan sporten en waarbij plezier en veiligheid de belangrijkste randvoorwaarden zijn.

Om hier invulling aan te geven zijn er een aantal kernwaarden omschreven waar wij veel belang aan hechten. Deze kernwaarden geven onze vereniging onze eigen identiteit en geven richting aan de keuzes die wij in de toekomst zullen maken.

Kernwaarden;

  • –  Plezier,
  • –  Respect,
  • –  Veiligheid en
  • –  Saamhorigheid

Plezier

Tijdens het sporten is plezier een van de belangrijkste redenen om enthousiast te blijven sporten. Hierdoor blijven leden bewegen en zal het technisch kader gemotiveerd blijven om de lessen op een positieve manier te blijven verzorgen. Door de veelzijdigheid van het enthousiasmeren van de sporters, draagt de vereniging op een positieve manier bij aan een gezonde levensstijl voor jong en oud. Tevens zullen de mensen binnen de vereniging met elkaar verbinden door het plezier tijdens de trainingen.

Respect

Door iedereen binnen de vereniging op een gelijkwaardige manier te behandelen en met wederzijds respect te benaderen zal er een cultuur ontstaan waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Door het positief coachen van zowel trainsters als leden en door een positieve uitstraling van de trainsters tijdens de lessen waarin iedereen als gelijke wordt behandeld, zal direct een plezierige sport omgeving gerealiseerd worden.

Veiligheid

Wij zullen zorgdragen voor een veilige omgeving, zowel tijdens als na het sporten. Hiervoor zal gewerkt worden met deskundige personen die op de juiste wijze zijn gekwalificeerd om hun werkzaamheden binnen de vereniging verantwoord uit te kunnen voeren.

Daarnaast zullen de benodigde materialen regelmatig worden gekeurd, onderhouden en indien nodig tijdig worden vervangen.

Saamhorigheid

Alle vrijwilligers en leden dienen samen te werken om de normen en waarden binnen de vereniging vorm te geven en de doelstellingen zoals omschreven in de visie en missie vorm te geven. Dan kan op een plezierige, ontspannen manier iedereen zijn persoonlijke ambitie nastreven en zijn doelstellingen realiseren.

Door samen op te trekken kunnen we elkaar stimuleren en obstakels overwinnen en de vereniging bestaansrecht blijven geven.

Wilt u meer weten… kom zaterdag 8 juni naar het Sportcentrum
We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of dat u behoefte heeft aan informatie. Twee leden uit de werkgroep beleid beantwoorden graag uw vragen. Dirk Jan Hoekstra en Lennard Kal zullen op zaterdag 8 juni van 11.00 uur tot 12.00 uur aanwezig zijn in het café van het Sportcentrum. Aanmelden is niet nodig.

Nieuws vanuit de werkgroepen…
We hebben veel prioriteiten maar om na de zomervakantie een goede start te maken zijn een aantal dingen essentieel:

  • Onze hoogste prioritiet ligt nu bij het maken van het nieuwe lesrooster. Hier wordt hard aan gewerkt en zodra het af is zullen we dit publiceren.
  • Hier horen ook de trainsters bij, wie gaat welke groep doen..
  • Contributie-voorstellen worden berekend op basis van de huidige inkomsten en uitgaven van beide verenigingen en wat betekent dat als we samengaan.
  • We zijn bezig met het maken van een (digitale) catalogus. Zo worden alle vrijwilligerstaken overzichtelijk. Leden/ ouders van leden kunnen een keuze maken om de vereniging vitaal te houden en/of te krijgen.
  • De voorbereidingen voor één ledenadministratie zijn in volle gang om op de afgesproken datum alle leden van beide verenigingen op één plek bekend te hebben. Zo kunnen de financiën en verzekeringen voor alle leden goed geregeld worden.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Zowel G.V. Triade als Leonidas-Dovido houden hun ALV op donderdag 13 juni. Noteer deze datum in de agenda. Kom luisteren naar alle ins en outs van het afgelopen jaar en wat er staat te gebeuren. We waarderen uw aanwezigheid zeer. Tevens is de ALV het moment dat u uw mening of adviezen kunt delen. empty.fire,

Onze sponsors
Onze partners
Onze "dikke" vrienden