Categorie: Geen categorie

Nieuwsbrief september 2019

Vlaardingse Gymsport Dynamiek

De vakantie is voorbij … tijd voor een feestje

We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad. Dat iedereen uitgerust is en nieuwe energie heeft opgedaan om er een mooi turnseizoen van te maken!
Komende week starten de trainingen weer en zaterdag 7 september is ons startfeest een feit.
Het feest wordt gevierd in de turnhal (Zwanensingel 9) en duurt van 10.00 tot 13.00 uur.
Om 11.00 uur komt de wethouder ons nieuwe logo onthullen en daarnaast willen we vooral veel actie (bewegen) zien in de turnhal. Iedereen is welkom, leden en niet leden.
Dus neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de uitnodiging.

Prioriteiten

Om V.G. Dynamiek goed te laten functioneren hebben we onze statuten en huishoudelijk reglement aangepast. Hierover is uitgebreid gesproken tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 11 juli jongstleden.
Tijdens deze vergadering zijn er een aantal verzoeken tot wijziging ingebracht die we zouden voorleggen aan de KNGU. De KNGU heeft zo goed als alle verzoeken goedgekeurd.
Vorige week is met hulp van Van Gastel Notarissen de akte opgemaakt en zijn de statuten  definitief geworden. We heten dus nu officieel Vlaardingse Gymsport Dynamiek.

Komende maand zal het beleidsplan en de vrijwilligerscatalogus afgemaakt moeten worden. Tevens zullen we contact op gaan nemen met de mensen die zich hebben aangemeld om een steentje bij te dragen aan de vereniging. We kunnen uw hulp goed gebruiken en het is essentieel voor de vereniging dat de poule van vrijwilligers verder gaat groeien!

Website en email

V.G. Dynamiek gaat uiteraard een nieuwe website krijgen. We proberen deze ‘live’ te hebben op zaterdag 7 september. Helaas hebben we niet alle touwtjes in eigen hand om dit te garanderen. We doen ons uiterste best. Als u nu zoekt op www.vgdynamiek.nl dan komt u op de oude website van Leonidas-Dovido. Op deze site is hier en daar al wat aangepast naar V.G. Dynamiek. Alle Leonidas-Dovido email-adressen, die op deze website staan, zijn nog actief! Dus voor de communicatie via email is dit geen probleem. Alle email-adressen worden zo spoedig mogelijk aangepast naar @vgdynamiek.nl.

Het huidige lesrooster en de huidige contributie is al aangepast voor het komende turnseizoen.

Contributie

Indien u gebruik maakt van een automatische incasso, zal deze in de eerste week van de nieuwe maand geschieden. U krijgt vooraf een mail met de factuur bijgevoegd. Mocht het zo zijn dat u deze niet ontvangt, dan kunt u een mail sturen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@leonidas-dovido.nl)  waarschijnlijk staat uw mailadres dan niet (juist) in ons systeem.

Voor de agenda

September

 • Zaterdag 7 september                           Startfeest V.G. Dynamiek
 • Zaterdag 14 september                        Start Grote Club Actie

Oktober

 • 19 – 27 oktober                                        Herfstvakantie
 • 25, 26, 27 oktober                                   Turnkamp

De uitnodiging voor het openingsfeest van zaterdag 7 september is hier te vinden

Lessen beginnen weer

Vanaf maandag 2 september beginnen de lessen weer. Let goed op waar en wanneer de les is, ivm. ons nieuwe lesrooster.

Iedereen veel turnplezier dit jaar bij VG Dynamiek.

Notulen Balv

De notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 11 juli zijn beschikbaar en op te vragen via dit mailadres: bestuur@leonidas-dovido.nl

Nieuwsbrief juli 2019

G.V. Triade en Leonidas-Dovido

En de nieuwe naam is: Vlaardingse Gymsport Dynamiek

Vorige week donderdag 11 juli was het dan zover. Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering kon er gestemd worden voor het wijzigen van de Statuten  en het Huishoudelijke Reglement. Met een overweldigende meerderheid (62 voor en 5 tegen) werd er door de aanwezige leden ingestemd met de wijzigingen en daarmee ook de nieuwe naam Vlaardingse Gymsport Dynamiek.

Een nieuwe naam, een nieuwe kans en veel energie en passie om de vereniging anders te gaan organiseren. Een vereniging die past in de huidige tijdsgeest, dat is wat we willen en dat is wat noodzakelijk is om gezond en vitaal te worden en te blijven.

Het was dan ook hartverwarmend dat de opkomst hoog was. Er werden ‘rake’ opmerkingen gemaakt en er werden woorden van dank uitgesproken naar oud-bestuursleden en het huidige bestuur. Dit voelt goed en geeft een blijk van waardering.  Gelukkig bleef het niet alleen bij woorden. Er zijn leden die zich hebben aangemeld voor een bestuursfunctie en voor de verschillende commissies. 

Bestuur

Het huidige bestuur is afgetreden en er moet een nieuw bestuur worden gevormd.  Ludia van der Meer, Ilse van Eck en Lennard Kal hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Regine Schuchhard en Dirk Jan Hoekstra zijn niet herkiesbaar maar blijven gelukkig actief betrokken bij de vereniging.

Het bestuur van V.G. Dynamiek zal worden gevormd door 5 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er nog twee algemene bestuursleden; een bestuurslid activiteiten en een bestuurslid technische zaken. 

Het heeft veel prioriteit om een volledig bestuur te vormen. Op dit moment is alleen de functie van voorzitter nog vacant. We doen hierbij dan ook een dringende oproep aan kandidaten om zich te melden. We maken graag met u kennis. Het nieuwe bestuur zal in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering officieel worden benoemd. Wilt u eerst meer informatie? Dit kan uiteraard.

Commissies

Ook voor een aantal commissies zijn we nog op zoek naar helpende handen. De commissies bestaan uit een aantal personen waarvan een of twee de rol van coördinator op zich zullen nemen. De taken die worden uitgevoerd zijn allemaal behapbaar en vergen net zo veel tijd als u zelf wilt. Dit past in de huidige tijdsgeest, want iedereen is of heeft het druk. Aan de andere kant willen we ook dat onze kinderen op een veilige, verantwoorde en plezierige manier genieten van de mooiste sport der sporten! Dus meldt u aan en geef u op.

Zowel voor een bestuursfunctie als voor een commissie kunt u zich aanmelden via bestuur@leonidas-dovido.nl

Nieuw logo V.G. Dynamiek

De werkgroep communicatie heeft nu de dankbare taak om een keuze te maken voor een nieuw logo. We hebben dit gedaan aan de hand van een mini-enquête onder ongeveer 35 leden. Op basis van deze enquête zijn er inmiddels conceptlogo’s ontworpen. Op 17 juli is de werkgroep bijeengekomen om de eerste potentiele logo’s te beoordelen en te voorzien van feedback. We hopen snel op basis van de feedback de verbeterde versies te zien. 
Tijdens de feestelijke start van V.G. Dynamiek zal het nieuwe logo van V.G. Dynamiek  worden onthuld. 

Feestelijke start V.G. Dynamiek

Ook een prioriteit, het organiseren van de feestelijke start van onze nieuwe vereniging.

Zet zaterdag 7 september maar alvast in de agenda. Het programma zal rond 10.00 uur starten en om 13.00 uur eindigen. We nodigen u via deze nieuwsbrief alvast allemaal van harte uit om te komen.
Wat gaan we doen? Er zullen enkele toespraken zijn van onder andere wethouder Bart Bikkers. Hij zal helpen bij het onthullen van ons nieuwe logo.
Verder zullen er uiteraard door verschillende groepen turndemo’s worden gegeven.

De officiële uitnodiging voor de opening houdt u tegoed. Daarin zal u de complete informatie met betrekking tot de opening lezen.

Dank u wel!

Ja…. daar hadden we nieuwsbrief ook mee kunnen beginnen maar eindigen is nog beter.

Deze ‘dank u wel’ is voor alle mensen die zitting hebben genomen in de werkgroepen om het samengaan goed te laten verlopen. We zijn heel ver gekomen en de resultaten mogen er zijn. We hebben een nieuwe naam, we weten dankzij een beleidsplan wat we willen en hoe we het willen. We hebben een nieuwe begroting/ budget kunnen maken, we hebben een nieuw lesrooster, voldoende trainsters en een nieuw en goed gekeurd contributievoorstel.

We zijn er nog niet maar we mogen ook even achteromkijken en trots zijn wat er allemaal al gedaan is.

Een hele fijne vakantie allemaal, rust goed uit. Laat uw gedachten nog eens gaan over de vraag om een steentje bij te dragen. Vrijwilliger zijn is leuk, is goed, geeft inspiratie en het geeft ook energie. Het is gaaf om met z’n allen iets neer te zetten en het is nog gaver dat onze kinderen daar de vruchten van plukken!

Lesrooster 2019/2020

Zoals ieder jaar moest er ook nu weer een nieuw lesrooster worden gemaakt. In verband met de samenvoeging van de beide Vlaardingse turnverenigingen tot VG Dynamiek, kostte dat dit jaar iets meer moeite. Het samenvoegen betekent namelijk niet alleen dat er 1 bestuur komt, maar ook dat de lesgroepen meer samenhang moeten krijgen. Tegelijkertijd wilden we de wijzigingen voor de leden zo beperkt mogelijk houden. Tot slot moest ook op iedere groep leiding komen, het liefst vanuit beide voormalige verenigingen. Doordat veel leiding nog naar school gaat of studeert, moet hierbij ook rekening gehouden worden met roosters van school en studie. Het nieuwe rooster is tijdens de ALV van 11 juli 2019 gepresenteerd.

Indien de lestijden voor u niet mogelijk zijn dan gaan wij graag in overleg over de mogelijkheden. U kunt hiervoor een mail sturen naar: vgdynamiek@hotmail.com

Geeft u in de mail alstublieft aan om wie het gaat en in welke les het lid ingedeeld is. Ondanks de vakantietijd zullen wij uw mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Nieuwsbrief Juni

Algemene Leden Vergaderingen Triade en Leonidas-Dovido Op 13 juni jl. hielden beide verenigingen hun jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Voor Triade een hele bijzondere omdat de turnvereniging ophoudt te bestaan. Hiermee was dit tevens de laatste ALV van G.V. Triade en treedt het bestuur op 1 juli 2019 officieel af.

Ter voorbereiding op de ALV is in de werkgroep beleid (waar een goede afvaardiging van beide besturen in vertegenwoordigd is) gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om samen te gaan. Na het afwegen van de voor- en nadelen van de verschillende fusiescenario’s gekozen voor de meest praktische en voordeligste manier van samengaan. Dit betekent dat Triade zich opheft en alle leden zich met hulp van een speciaal inschrijfformulier met een aantal cruciale opmerkingen/ punten gaan inschrijven bij Leonidas-Dovido. Dit proces is nu in volle gang.

Nieuwe naam en de bijzondere ALV

Er is veel gestemd op de drie potentiële nieuwe namen van de nieuwe vereniging. Alle stemmen zijn geteld, gecontroleerd en verwerkt. Kortom de nieuwe potentiële naam is bekend!!

Wij gaan deze naam aan u bekend maken tijdens de Bijzondere ALV van Leonidas-Dovido op donderdag 11 juli 2019. Een nieuwe naam is een wijziging in de Statuten van de vereniging (Artikel 1). Sowieso waren de huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement al ernstig verouderd en hebben we inmiddels nieuwe Concept Statuten en een Concept Huishoudelijk Reglement, die beter passen bij de huidige tijd. Hierop hebben we nu goedkeuring van de KNGU.

Tijdens de vergadering stemmen we vóór of tegen de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daar zit onlosmakelijk de nieuwe naam aan vast. Er komt dus geen aparte stemming over de naam an sich.

Kom op 11 juli naar de Bijzondere ALV.

Voor het wijzigen van Statuten en Huishoudelijk Reglement is een 2/3 meerderheid van de stemmen noodzakelijk. Wie mogen er stemmen tijdens de ALV? Dit zijn de leden vanaf 16 jaar en ouder, een ouder of verzorger van leden tot en met 15 jaar. Ereleden en leden van verdienste. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

De Concept Statuten en het Concept Huishoudelijk Reglement zijn naar u gemaild, vindt u op de website van Leonidas-Dovido (www.leonidas-dovido.nl) en hangen in de turnhal ter inzage.

Nieuwe vereniging, nieuw bestuur, nieuwe vrijwilligers…

Binnen het bestuur zullen plaatsen vacant komen (of zijn). Als we een goede start willen maken dan is een compleet bestuur noodzakelijk. Tijdens de eerder genoemde bijzondere ALV moet er ook een nieuw bestuur worden gekozen. In de nieuwe vereniging hebben we ervoor gekozen om juist veel taken bij het bestuur weg te halen en ze onder te brengen bij commissies. De commissies voeren uit en het bestuur bewaakt het grote geheel. In het beleidsplan kunt u dit terug lezen. Een bestuurstaak wordt op deze manier een stuk minder zwaar dan u nu denkt. Meldt u zich alstublieft aan om het bestuur te versterken.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt door verschillende mensen in verschillende werkgroepen. De bedoeling is dat de werkgroepen ophouden te bestaan en dat de nieuwe vereniging doorgaat met commissies. In ons beleidsplan staat dat we een vereniging willen zijn die verenigt. Vele handen maken licht werk! De vrijwilligerstaken worden heel concreet beschreven en we houden heel veel taken klein en behapbaar. Dit zorgt ervoor dat de drempel uiterst laag blijft om ook uw handen voor de vereniging een keer in te zetten. We rekenen op een actieve bijdrage van u als ouder of verzorger.

Nieuwe groepsindeling

We hebben (zoals ieder jaar) weer de vraag gekregen of het lesrooster/ groepsindeling voor het volgende turnseizoen al af is. Hoewel twee verenigingen één worden, is de puzzel eigenlijk niet anders dan andere jaren. Er wordt gekeken hoe de zaal het beste over de groepen verdeeld kan worden en vervolgens worden trainsters op groepen geplaatst. Hierbij blijft zo veel mogelijk bij het oude, maar toch vinden we het belangrijk om met alle leiding het rooster af te stemmen. Waarom het zolang duurt zit hem vooral in het feit dat een groot deel van de trainsters studeert of naar school gaat en deze planning nog niet helemaal duidelijk is. Het streven is om voor de vakantie met een definitief lesrooster te komen waarin dan hopelijk niets meer in gewijzigd hoeft te worden, omdat de afstemming met de trainsters al gedaan is. De groepen waar veranderingen plaatsvinden worden via de trainsters geïnformeerd. Het rooster zal ook op de website geplaatst worden als het gereed is.

Tot zover deze nieuwsbrief, heeft u vragen, wilt u ons beleidsplan lezen, wilt u een bestuursfunctie laat het ons dan weten via turnfusie@gmail.com.

Concept Statuten en Concept Huishoudelijk Reglement

Op de Bijzondere Algemene Leden Vergadering (11 juli 2019) zal er gestemd worden voor of tegen het aannemen van een nieuwe naam, nieuwe Statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement.
De KNGU heeft inmiddels de Concept Statuten en Huishoudelijk Reglement goed gekeurd.
Ter voorbereiding en zoals beloofd tijdens de reguliere Algemene Leden vergadering van 13 juni 2019, vindt u de stukken op de website.

Klik hier voor Concept Statuten Nieuwe Vereniging

Klik hier voor Concept Huishoudelijk Reglement Nieuwe Vereniging

Nieuwsbrief mei 2019

G.V. Triade en Leonidas-Dovido

Nog maar heel even…

In de vorige nieuwsbrief hebben we u allen uitgenodigd om op de nieuwe verenigingsnaam te stemmen. Veel mensen hebben hier gehoor aangegeven. Als u nog niet gestemd heeft, kan dat nog maar heel even… Tot en met 30 mei kunt u stemmen!

Via onderstaande link kunt u uw stem uitbrengen: https://www.leonidas-dovido.nl/stemformulier-nieuwe-verenigingsnaam/

Het concept beleidsplan is zo goed als af…
We zijn blij dat het concept beleidsplan af is. We denken met dit beleidsplan een goede basis te hebben om een gezonde en vitale vereniging te worden. Hieronder kunt u lezen wat onze visie, missie en strategie is. In het beleidsplan is nog meer te lezen, zoals bijvoorbeeld hoe de vereniging is opgebouwd en welke verschillende ‘organen’ er nodig zijn voor een vitale vereniging.

Visie

Gymsport is de sport bij uitstek, waarbij de motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd. Het is de basis sport waarbij alle grondvormen van bewegen (coördinatie, snelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen) aan bod komen en enorm worden uitgedaagd. Gymsport zorgt voor een sterk en soepel lichaam dat perfect in balans is. Kinderen zullen motorisch (zeer) vaardig worden, ouderen zullen dit langer blijven!
Dit heeft een maatschappelijk belang.

Iedereen binnen de regio Vlaardingen die op zoek is naar deze uitdaging, ieder op zijn of haar niveau, kan bij de gymsportvereniging terecht. De vereniging wil gymsport mogelijk maken voor iedereen binnen de regio Vlaardingen, jong en oud, en daarom zijn wij een vereniging die zich richt op de breedtesport. Dit wordt gedaan op recreatief niveau en op wedstrijd niveau.

Indien er jongens of meisjes zijn die zich echter dusdanig ontwikkelen dat zij wellicht in de gymsport ook het ‘topsport’ niveau aan zouden kunnen, beschikt de vereniging over de nodige contacten om deze jongens en meisjes door te verwijzen naar een geschikte vereniging. Dit is in het verleden ook al diverse malen is gebeurd.

Missie

De Fusievereniging wil een gezonde en vitale gymsportvereniging zijn waarbij eenieder zich prettig en veilig voelt. Met gezond en vitaal denken we aan de volgende aspecten:
– Stabiel, maar liefst een groeiend ledenbestand,
– Vertegenwoordigd in de verschillende wijken van Vlaardingen,
– De KNGU ondersteunt onze belangen en biedt diverse diensten aan,
– Financieel gezond,
– Schone, hygiënische accommodaties met goedgekeurd gymmateriaal.
– Gekwalificeerde Trainsters met de benodigde licenties bij de KNGU.

In Vlaardingen moet de gymsport beoefend kunnen worden in een veilige en verantwoorde omgeving waarbij het plezier hebben in lichaamsbeweging en lichaamsbeheersing voorop staat.

De vereniging zal een vereniging zijn van, voor en door haar leden (daarbij behoren ook de ouders/ verzorgers). Naast de contributie, zal er daarom een actieve bijdrage gevraagd worden ten bate van de vereniging. De vrijwilligers vormen een belangrijke steunpilaar van de vereniging. Alleen op deze manier worden en blijven we een gezonde en vitale vereniging.

“Vele handen maken licht werk”.

We willen een vereniging zijn die verenigt! Hiervoor is een gezond vrijwilligers bestand noodzakelijk. Als iedereen helpt gaat het bekende gezegde op: “vele handen maken licht werk”. Met plezier de gymsport beoefenen in een veilige en verantwoorde omgeving gaat namelijk niet vanzelf……..

Dit moeten we met zijn allen mogelijk maken.
Hier zijn we ook met zijn allen verantwoordelijk voor!

Vrijwilligerswerk binnen een vereniging is leuk werk en versterkt de saamhorigheid binnen de vereniging. Daarom is het wenselijk dat de vereniging een vrijwilligers commissie heeft die zich met alle zaken rondom het vrijwilligerswerk bezighoudt.

Strategie

In onze ogen dient een gezonde en vitale vereniging een transparante organisatie te zijn waarbij iedereen op niveau kan sporten en waarbij plezier en veiligheid de belangrijkste randvoorwaarden zijn.

Om hier invulling aan te geven zijn er een aantal kernwaarden omschreven waar wij veel belang aan hechten. Deze kernwaarden geven onze vereniging onze eigen identiteit en geven richting aan de keuzes die wij in de toekomst zullen maken.

Kernwaarden;

 • –  Plezier,
 • –  Respect,
 • –  Veiligheid en
 • –  Saamhorigheid

Plezier

Tijdens het sporten is plezier een van de belangrijkste redenen om enthousiast te blijven sporten. Hierdoor blijven leden bewegen en zal het technisch kader gemotiveerd blijven om de lessen op een positieve manier te blijven verzorgen. Door de veelzijdigheid van het enthousiasmeren van de sporters, draagt de vereniging op een positieve manier bij aan een gezonde levensstijl voor jong en oud. Tevens zullen de mensen binnen de vereniging met elkaar verbinden door het plezier tijdens de trainingen.

Respect

Door iedereen binnen de vereniging op een gelijkwaardige manier te behandelen en met wederzijds respect te benaderen zal er een cultuur ontstaan waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Door het positief coachen van zowel trainsters als leden en door een positieve uitstraling van de trainsters tijdens de lessen waarin iedereen als gelijke wordt behandeld, zal direct een plezierige sport omgeving gerealiseerd worden.

Veiligheid

Wij zullen zorgdragen voor een veilige omgeving, zowel tijdens als na het sporten. Hiervoor zal gewerkt worden met deskundige personen die op de juiste wijze zijn gekwalificeerd om hun werkzaamheden binnen de vereniging verantwoord uit te kunnen voeren.

Daarnaast zullen de benodigde materialen regelmatig worden gekeurd, onderhouden en indien nodig tijdig worden vervangen.

Saamhorigheid

Alle vrijwilligers en leden dienen samen te werken om de normen en waarden binnen de vereniging vorm te geven en de doelstellingen zoals omschreven in de visie en missie vorm te geven. Dan kan op een plezierige, ontspannen manier iedereen zijn persoonlijke ambitie nastreven en zijn doelstellingen realiseren.

Door samen op te trekken kunnen we elkaar stimuleren en obstakels overwinnen en de vereniging bestaansrecht blijven geven.

Wilt u meer weten… kom zaterdag 8 juni naar het Sportcentrum
We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of dat u behoefte heeft aan informatie. Twee leden uit de werkgroep beleid beantwoorden graag uw vragen. Dirk Jan Hoekstra en Lennard Kal zullen op zaterdag 8 juni van 11.00 uur tot 12.00 uur aanwezig zijn in het café van het Sportcentrum. Aanmelden is niet nodig.

Nieuws vanuit de werkgroepen…
We hebben veel prioriteiten maar om na de zomervakantie een goede start te maken zijn een aantal dingen essentieel:

 • Onze hoogste prioritiet ligt nu bij het maken van het nieuwe lesrooster. Hier wordt hard aan gewerkt en zodra het af is zullen we dit publiceren.
 • Hier horen ook de trainsters bij, wie gaat welke groep doen..
 • Contributie-voorstellen worden berekend op basis van de huidige inkomsten en uitgaven van beide verenigingen en wat betekent dat als we samengaan.
 • We zijn bezig met het maken van een (digitale) catalogus. Zo worden alle vrijwilligerstaken overzichtelijk. Leden/ ouders van leden kunnen een keuze maken om de vereniging vitaal te houden en/of te krijgen.
 • De voorbereidingen voor één ledenadministratie zijn in volle gang om op de afgesproken datum alle leden van beide verenigingen op één plek bekend te hebben. Zo kunnen de financiën en verzekeringen voor alle leden goed geregeld worden.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Zowel G.V. Triade als Leonidas-Dovido houden hun ALV op donderdag 13 juni. Noteer deze datum in de agenda. Kom luisteren naar alle ins en outs van het afgelopen jaar en wat er staat te gebeuren. We waarderen uw aanwezigheid zeer. Tevens is de ALV het moment dat u uw mening of adviezen kunt delen. empty.fire,

Nieuwsbrief April 2019 Turnfusie G.V. Triade en Leonidas-Dovido

Een nieuwe naam… hoe kom je daaraan??

De leden van de werkgroep Communicatie hebben allemaal hard nagedacht over een leuke potentiële nieuwe naam . We hebben nu een lijstje met 3 namen samengesteld. De verenigingsbesturen zijn akkoord en nu is het aan jullie om te gaan stemmen!
Het stemmen zal via een digitaal formulier gaan. Dit heeft een aantal voordelen voor jullie en voor ons… De belangrijkste voordelen zijn het gemak en de snelheid van het stemmen, er gaan geen stemmen verloren, er raken geen briefjes kwijt en de computer maakt meteen een excel-document voor het verwerken van de gegevens.
Er is ook een nadeel… Het digitale stemformulier komt alleen op de website van Leonidas-Dovido. Dit heeft vooral met de technische mogelijkheden van de website van Leonidas-Dovido te maken. Op de website van Triade zal er een link komen te staan, die er voor zorgt dat iedereen meteen op de juiste site komt om te stemmen. De link om meteen op het stemformulier te komen is: https://www.leonidas-dovido.nl/stemformulier-nieuwe-verenigingsnaam/ Het stemmen kan vanaf nu en zal tot 31 mei 2019 mogelijk zijn.
Hoe gaat het verder… Stemmen kan maar één keer… en alleen door leden van Triade en Leonidas-Dovido (hier horen ook de ouders/ verzorgers bij en leden van de verschillende werkgroepen). Geef de naam die jij het best of leukst vindt de meeste punten en de naam die je echt niet aanspreekt, de minste punten. We hebben verplichte velden aangemaakt die je moet invullen om het formulier te kunnen verzenden. Zo zorgen we er ook voor dat eventuele ongeldige stemmen er makkelijk uit worden gehaald. We gaan alle punten optellen en de naam met de meeste punten wordt hoogstwaarschijnlijk onze nieuwe naam!! Hoogstwaarschijnlijk omdat er mogelijk nog één keer moet worden gestemd in een Algemene Ledenvergadering.


De namen die wij geselecteerd hebben staan hieronder in willekeurige volgorde:

– V.G. Gymnovum (Vlaardingse Gymsport)

– V.G. Omnia (Vlaardingse Gymsport)

– V.G. Dynamiek (Vlaardingse Gymsport)


Nieuws vanuit de werkgroepen Veel werkgroepen zijn al één of meerdere keren bij elkaar gekomen om te vergaderen en/of te schrijven van tekst voor de nieuwe vereniging. De samenwerking vanuit de verenigingen verloopt open en transparant. Er is veel vertrouwen en dat voelt goed.
In de werkgroep Beleid worden alle scenario’s besproken voor het samen verder gaan als één vereniging. Statuten, huishoudelijk regelement en het nieuwe beleidsplan zijn in de maak maar nog niet af. Het beleidsplan kan alleen geschreven worden door de input van andere werkgroepen. De ene werkgroep is hier verder mee dan de andere.
De werkgroep Financiën heeft een eerste opzet gemaakt voor een contributiestructuur en beloningsstructuur.

De werkgroep Vrijwilligers is een keer bij elkaar geweest en stelt een plan op hoe we aan vrijwilligers komen. Dit gaat aan de hand van de 5 B’s; vrijwilligers binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en bedanken.
De werkgroep Communicatie is druk geweest met het maken van een procedure voor een nieuwe naam en het schrijven van de nieuwsbrieven. Tevens heeft deze werkgroep ook de opdracht om voor de nieuwe vereniging een aantal taken te beschrijven die de toekomstige commissie PR en sponsoring moet gaan uitvoeren.
De werkgroep Technisch Kader is druk bezig met het maken van een indeling en een rooster.
De werkgroep Leden heeft een planning gemaakt voor het overzetten van de leden naar de nieuwe vereniging. Er wordt nog bekeken of een nieuw pakket voor de ledenadministratie moet worden gekozen of dat het huidige pakket voldoet. Daarnaast is een voorstel gedaan voor de taken en verantwoordelijkheden van de Commissie Leden in de nieuwe vereniging.
De werkgroep Vertrouwenspersoon is al ver. Zij hebben stukken geschreven en informatie opgehaald bij de KNGU.
De subwerkgroep Activiteiten heeft input geleverd voor de taken en verantwoordelijkheden van de Activiteitencommissie.

Aanmeldingen na eerste nieuwsbrief. We zijn blij dat na de eerste nieuwsbrief 3 mensen zich hebben aangemeld voor de verschillende werkgroepen. Vele handen maken licht werk… U kunt zich nog steeds aanmelden om de verenigingen te helpen met het fusieproces. Stuur een mail naar: turnfusie@gmail.com. Wilt u meer informatie over het project- of beleidsplan of nog meer informatie om over deelname te kunnen besluiten dan kunt u contact opnemen met Bianca Mulder, bianca.mulder@upcmail.nl.
Aandacht vanuit de pers voor de fusie We merken dat er lokaal best veel aandacht is voor het samengaan van de turnverenigingen. De nieuwsbrief wordt gelezen en we krijgen vragen vanuit de pers onder andere over de naam van de nieuwe vereniging. In Groot Vlaardingen zal er hoogstwaarschijnlijk komende woensdag een stukje te lezen zijn over de fusie en de naam. Kortom, voor ons een extra impuls om met zijn allen onder het fusieproces de schouders te zetten. Er moet nog veel gedaan worden!

Trainingstijden Meivakantie

Vanaf 21 april t/m 5 mei is het weer meivakantie, dit betekent dat er op andere tijden getraind wordt.

Alle recreatieve lessen komen te vervallen.

3e divisie bovenbouw:

5e divisie:

Maandag 22 april 2019: Training van 15:30 tot 17:30

Donderdag 25 april 2019: Training van 17:00 tot 19:00

Maandag 29 april 2019: Geen Training

Donderdag 2 mei 2019: Training van 17:00 tot 19:00

Nieuwsbrief Fusievoortgang,

Beste lid/ouder/verzorger,

Vorig jaar is door de Algemene Ledenvergadering van zowel Triade als Leonidas-Dovido toestemming gegeven om een fusietraject te starten. Dit was nodig om de levensvatbaarheid van de gymsport in Vlaardingen zeker te stellen. Na de zomervakantie zijn meerdere (bestuurs)leden van de beide turnverenigingen hard aan het werk gegaan om het fusieproces voor te bereiden. Via deze weg informeren wij u over hoe het staat met de fusie en vragen wij uw hulp. Over de voortgang zullen we u op de hoogte houden via de nieuwsbrief, de website en social media van beide verenigingen.

Waar staan we nu?

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het fusieproces voor te bereiden. Zo is een projectplan en een (concept)beleidsplan opgesteld. In het projectplan staat wat er allemaal gedaan moet worden om tot een fusie te kunnen komen en wanneer dit allemaal gedaan moet zijn. Daarnaast vertelt het projectplan wat voor soort mensen er nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. Het beleidsplan beschrijft waar de nieuwe vereniging voor staat en hoe de vereniging op hoofdlijnen ingericht moet worden. Het streven is om op 1 september 2019 met een nieuwe vereniging te starten!

Vele handen maken licht werk

Voor het verder inrichten van de nieuwe vereniging zijn verschillende werkgroepen gestart met ieder hun eigen aandachtsgebied. Alle vrijwilligers die meewerken hoeven zo maar een klein deel van de voorbereidingen te doen. Bovendien kan iedereen bijdragen op het onderwerp waar hij of zij verstand van heeft. Dit houdt het leuk en vergroot de kans dat de fusie een succes wordt. Ook na de fusie hopen we uiteraard dat vele vrijwilligers zich willen (blijven) inzetten.

Alleen met ook uw hulp wordt de nieuwe vereniging een succes!

Iedereen die in het fusieproces meewerkt, doet dit uiteraard vrijwillig. Hoe meer mensen meewerken, hoe minder tijd iedereen individueel hoeft te besteden. Wij vragen daarom of ook u mee wilt doen in één van de werkgroepen:

• Werkgroep beleid: nieuwe bestuurstaken, werven bestuursleden, juridische kennis

• Werkgroep Technisch Kader: trainingsschema’s, organisatie wedstrijden, beloningssysteem

• Werkgroep Vrijwilligers: werving en beloning vrijwilligers

• Werkgroep Financiën: inrichten boekhoudsysteem en nieuwe beloningsstructuur

• Werkgroep Leden: inrichten ledenadministratie

• Werkgroep Vertrouwenspersoon: opstellen protocol

• Werkgroep Facilitair: onderhoud turnhal, onderhoud toestellen

• Werkgroep Communicatie: PR/Sponsoring, Activiteitencommissie, website, social media

Deelname aan een werkgroep betekent niet per se dat u in de nieuwe vereniging verplicht bent om werkzaamheden uit te voeren. De huidige werkgroepen beschrijven delen van de nieuwe vereniging. Dit betekent nadenken over en beschrijven van taken en verantwoordelijkheden van commissies en randvoorwaarden die nodig zijn om de nieuwe vereniging succesvol te maken. Door mee te doen, kunt u uw inbreng in de nieuwe vereniging hebben. De nieuwe vereniging wordt zo van ons allemaal!

Opgeven of meer informatie?

Als u wilt deelnemen in een werkgroep kunt u zich aanmelden via turnfusie@gmail.com. Wilt u meer informatie over het project- of beleidsplan of nog meer informatie om over deelname te kunnen besluiten dan kunt u contact opnemen met Bianca Mulder, bianca.mulder@upcmail.nl. We horen graag van u!

GV Leonidas-Dovido en GV Triade

Klik hier voor deze brief in pdf.

SPORTSTARZ GYMNASTICS CAMP

Voor wie beter wil presteren!

Klik hier voor meer informatie.                           

SportstarZ bestaat alweer tien jaar en is uitgegroeid tot de grootste en meest professionele organisator van sportkampen in Europa. Dit jubileumjaar vieren wij met een nieuw type kamp. Ben jij die turnster die we over een paar jaar kunnen tegenkomen op het podium van nationale en internationale wedstrijden? Speciaal voor deze groep die de top wil bereiken hebben we een TALENTSTARZ CAMP.

Maar ook als turnen je passie is en je nog veel wil leren, hebben we de superleuke TURNKAMPEN voor zowel jongens als meisjes. Heb je onze nieuwe website al gezien?

AMSTERDAM | BERGSCHENHOEK | BRUGGE | NIJMEGEN

Twitter | Instagram

Grote Schoonmaak Turnhal

Datum: 9 februari van 15.00 tot 17.00 / 17.30 uur 

—-        U wilt toch ook dat uw kind in een schone turnhal sport?              —-

Voor de schoonmaak zijn wij op zoek naar véél helpende handen:

 • Boenploeg (meenemen: emmer, doekjes, sop)
 • Stofzuigploeg (meenemen: stofzuiger + evt zakken)
 • Sjouwploeg (meenemen: spierballen )
 • Repareerploeg (meenemen: stevig draad en naalden)

Ouders, turnsters, oma’s, opa’s, ooms, tantes, broers, zussen, de buurvrouw.. Iedereen is van harte welkom om te helpen!

Alvast ontzettend bedankt voor jullie inzet!  

Wij kunnen verschillende materialen ook nog erg goed gebruiken in de zaal. Heeft u thuis toevallig ook een grote schoonmaak gehouden en een van de volgende voorwerpen over? Wij zouden ze heel graag willen hebben!

 • Verlengsnoer
 • Haspel (lang verlengsnoer)
 • Rollen ductape
 • Een klok voor aan de muur
 • Schone thee- en handdoeken
 • Plastic kratten/manden om materiaal in de bewaren

Recreantenwedstrijden De Lier

Aan alle recreatieve turnsters, turners van onze vereniging en hun ouders/verzorgers,

Op zaterdag 20 april worden er in de Lier de recreatieve rayonwedstrijden georganiseerd. Er wordt geturnd op vijf toestellen. De vier beste scores tellen voor de totaalscore. Per niveau en leeftijd kan er een medaille worden verdiend. De wedstrijden zijn voor meisjes en jongens vanaf geboortejaar 2011(pre instap) en ouder. Alle deelnemers verdienen in ieder geval een diploma met zijn of haar scores.

Meedoen kan uitsluitend door je aan te melden via de website van Leonidas-Dovido.

Het inschrijfgeld bedraagt 5,50. Dit wordt geïncasseerd door automatisch incasso waarvoor u toestemming geeft middels het aanmeldformulier op de website. Op 10 februari sluit de inschrijving.

Let op: alleen deelname indien inschrijfgeld is betaald. Bij annuleren van deelname is er geen restitutie van het inschrijfgeld.

Zodra wij van de organisatie de exacte tijdsindeling krijgen geven we deze aan u door.

Mocht uw dochter nog een recreatieturnpakje willen kopen, kan dit via

https://www.cek-gymnastics.com/nl/clubs/zoek-uw-vereniging/vlaardingen-leonidas-dovido/

Met vriendelijke groet,

Bestuur en trainsters Leonidas-Dovido

Vlaardingen

Turnclinic Ukkies in beweging

*Wegens te weinig aanmeldingen, vervalt deze cursus.

Zaterdag 26 januari organiseert Leonidas-Dovido in samenwerking Vlaardingen in Beweging een turnclinic voor kinderen van 2 en 3 jaar samen met hun ouders.

Zie hier de folder: Clinics januari 2019

En klik hier voor meer informatie.

Recreanteninstuif in de Turnhal

Beste Leden/ ouders/verzorgers van de recreatieleden van Leonidas-Dovido,

Bij deze wensen wij u een fijne vakantie toe.

In de vakantie worden er geen recreatielessen gegeven.

Op woensdag 2 januari is er een extra turninstuif in de turnhal. Op deze manier kan iedereen een keer turnen in de turnhal

Van 14.00 tot 15.15 is er een gymnastiek parcours uitgezet in de turnhal.

Deelname kost 1 euro.

De turnhal is in het sportcentrum aan de zwanensingel 9. De turnhal ligt achter de beestenboel.

Omkleden gebeurt vooraan in de turnhal. Het is handig om thuis al je gymkleding aan te trekken. Een flesje water mee te nemen om tussendoor een slokje water te nemen is fijn. Tussendoor eten van is niet toegestaan.

Tijdens de turnhal kunnen de ouders eventueel gebruik maken van het sportcafe van het sportcentrum.

 

Met vriendelijke groet,

 

Regine, Anouk, Riet en Noa

 

Trekkinguitslag Grote Clubactie

De trekkingsuitslag is bekend!

De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie loterij 2018 is bekend! De 46ste trekking werd verricht onder toeziend oog van notaris Mr. M.E.F Ploum. De winnende lotnummers vind je HIER in PDF.

KLIK HIER OM LOTEN TE CONTROLEREN IN DE LOTCHECKER

 

Wij wensen alle prijswinnaars alvast veel plezier met hun gewonnen prijs!

 

Met vriendelijke groet,

Team Grote Clubactie

De Nationale Grote Clubactie | Postbus 440, 5000 AK Tilburg |info@clubactie.nl| www.clubactie.nl 

 

Volg ons ook: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u, Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

De Kerstvakantie is van 24 december 2018 t/m 6 januari 2019. In deze periode zijn er geen reguliere lessen.

 

Derde turnclinic:

Op zaterdag 10 november is er van 15.00 uur tot 17.00 uur in twee rondes door totaal 64 enthousiaste jongens en meisjes kennis gemaakt met het turnen.

Samen met Stichting VIB en g.v. Triade is de 3e turnclinic georganiseerd.

Het was weer een feestje om al die jonge talentjes te zien.

Onze dank gaat uit naar VIB en de leiding van g.v. Triade en Leonidas-Dovido!

Helemaal top kanjers!

Leonidas-Dovido en SponsorKliks.com:

Leonidas-Dovido en SponsorKliks.com… Zorgt u voor een groot succes ?

De website www.sponsorkliks.com is een nieuwe manier van sponsoren van onze vereniging. Doet u mee?

Hoe werkt het?

1. Als u iets online wilt kopen, klik dan op de SponsorKliks button op onze website.

2. U komt dan op ons eigen gedeelte binnen SponsorKliks. U ziet daar een overzicht van de winkels die deelnemen. Dit is een heel uitgebreid en gevarieerd aanbod.

Deelnemers zijn:

– Bol.com
– Staatsloterij.nl
– Wehkamp
– Coolblue
– Mediamarkt
– Albert Heijn
– Beter Bed

En nog vele anderen.

U kunt ook direct via de website van SponsorKliks naar onze pagina. Ga hiervoor naar www.sponsorkliks.com en tik bij de zoekfunctie “Leonidas-Dovido” in.

3. Ga via deze pagina naar de winkel van uw keuze en plaats uw bestelling zoals u dat normaliter ook zou doen.

Van elke aankoop bij één van deze bedrijven ontvangt Leonidas een commissie, terwijl u dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra!

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen.
Op bovenstaande manier kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert.

Het geld dat via sponsoring binnenkomt willen we gebruiken voor bijvoorbeeld:
– het aanschaffen van trainingsondersteunende materialen voor alle groepen
– het organiseren van leuke activiteiten voor de leden
– het huren van materialen tijdens de jaarlijkse onderlinge wedstrijd

Alvast bedankt!

Namens de leden, leiding en het bestuur van Leonidas-Dovido

 

Onze sponsors
Onze partners
Onze "dikke" vrienden